Privacy en Disclaimer

Aan Fotoshoot 4U via deze website door bezoekers op vraag van Fotoshoot 4U verstrekte persoonlijke gegevens zullen door Fotoshoot 4U naar beste vermogen vertrouwelijk worden behandeld. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van door de bezoekers bestelde producten en/of diensten.

Wie internetpagina’s bezoekt biedt de beheerder daarvan de mogelijkheid bepaalde gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld omtrent het ‘IP-nummer’ waarmee de computer van de gebruiker op het internet is aangesloten, het besturingssysteem en de internetbrowser van de gebruiker en de laatste website die door de gebruiker is bezocht. Met deze gegevens kan de kwaliteit en toegankelijkheid van de bezochte sites worden verbeterd.

Eventueel via deze website op de computer van een bezoeker geplaatste ‘cookies’ (kleine tekstbestanden waarmee internetpagina’s bij een – volgend – bezoek automatisch kunnen worden aangepast aan de voorkeuren van de bezoeker of waarmee de werking van een website kan worden verbeterd) zijn uitsluitend bedoeld om de website beter te laten werken. Fotoshoot 4U beoogt daarmee geen gegevens te verzamelen.

Fotoshoot 4U aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontvreemding door derden van de hier aan de orde zijnde gegevens van gebruikers.

Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Fotoshoot 4U. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciele doeleinden op eender welke wijze van de website van Fotoshoot 4U is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fotoshoot 4U. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het ‘cache’ geheugen van de browser.

Mits door klanten van Fotoshoot 4U anders aangegeven, mogen de gemaakte foto’s door Fotoshoot 4U vrij gebruikt worden voor promotionele doeleinden.

Gebruiksvoorwaarden

Het is niet toegestaan deze website of onderdelen daarvan op welke wijze dan ook te kopieren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fotoshoot 4U. Evenzeer verboden is het gebruiken van deze website op een wijze die andere gebruikers hindert of het functioneren van deze website aantast. Fotoshoot 4U is niet aansprakelijk voor (de inhoud van) websites waarnaar via deze website kan worden doorgelinkt.

Aansprakelijkheid

Alhoewel Fotoshoot 4U bij de vervaardiging en samenstelling van deze website en de inhoud daarvan de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht heeft genomen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door daarin voorkomende onjuistheden.

Disclaimer

Fotoshoot 4U is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op de pagina’s van de website van Fotoshoot 4U geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt Fotoshoot 4U geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Op onze website zijn links naar instellingen en organisaties opgenomen.

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn inwisselbaar tot 3 jaar na afgiftedatum mits deze zijn betaald. Niet betaalde cadeaubonnen vervallen 1 jaar na afgifte.

Verhindering

Annuleren is kosteloos indien een verhindering voldoet aan een of meer van de volgende voorwaarden:

Verhindering uiterlijk 72 uur voor een geplande fotoshoot aan Fotoshoot 4U is gemeld.

Bij verhindering binnen 48 uur voor de geplande fotoshoot:

1. Er een nieuwe afspraak wordt gemaakt en nagekomen.

Of:

2. Er geschikte vervanging wordt gestuurd door de afzeggende partij.

Als een annulering niet voldoet aan de voorwaarden zijn annuleringskosten ad € 50,00 verschuldigd.

Zakelijke klanten

Voor zakelijke klanten gelden de Algemene voorwaarden van de Fotografenfederatie die u hier kunt inzien.